Τομείς ερευνας & θεματικές διπλωματικών εργασιών

Στην παρούσα σελίδα οι φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων μπορούν να ενημερωθούν για τις θεματικές περιοχές που προτείνονται ως διπλωματικές εργασίες. Η σελίδα βρίσκεται υπό συνεχή ενημέρωση με νέες ιδέες/θέματα καθώς και βιβλιογραφία, σημειώσεις, περιγραφές κτλ.

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας/διατριβής μπορούν να επικοινωνήσουν: modestos-[@]-aegean.gr

Διαδραστική σχεδίαση

Σχεδίαση διαδραστικών προιόντων

  • Σχεδίαση Διαδραστικών Συστημάτων και Physical Computing
  • Physical Computing: Arduino, Makey Makey, Raspberry Pi, ESP32.

Κινηματογραφία

Ψηφιακές μορφές τέχνης

  • Σχεδίαση Ψηφιακών Εγκαταστάσεων στο Δημόσιο Χώρο

Σχεδίαση Συστημάτων

  • Συνεργατικά συστήματα για την υποστήριξη της σχεδίασης ψηφιακών νέων μέσων
  • Massive Open Online Courses (MOOCs) & elearning