Θεματική: Ανάλυση και Σχεδίαση Διαδράσεων με Απτικές Τεχνολογίες

Περιγραφή: Στην παρούσα εργασία το ζητούμενο είναι σε πρώτη φάση, η ανάλυση των απαιτήσεων για την σχεδίαση ενός συστήματος αλληλεπίδρασης ανθρώπου – υπολογιστή με βάση την τεχνολογία των απτικών συστημάτων. Σε δεύτερη φάση ζητείται η μοντελοποίηση ενός πρότυπου συστήματος (λογισμικό) για την υποστήριξη της διαδικασίας της αλληλεπίδρασης όσων αφορά  την σχεδίαση προϊόντων με Η/Υ.

 

Βιβλιογραφία:

Σχετικοί Σύνδεσμοι:

  1. http://www.cyberglovesystems.com/
  2. http://nuigroup.com/
  3. http://ssandler.wordpress.com/MTmini/
  4. http://code.google.com/p/sparsh-ui/
  5. http://cs.nyu.edu/~jhan/ftirtouch/
  6. http://code.google.com/p/ideo-multitouch/