Θεματική: Αλληλεπίδραση με φορητές συσκευές [έμφαση στη μελέτη εφαρμογών για Android].

Περιγραφή: Σκοπός της διπλωματικής είναι η ανάλυση  των τεχνολογιών που σχετίζονται με τις φορητές συσκευές που τρέχουν το λειτουργικό Android, η επιλογή συγκεκριμένου χώρου έρευνας (π.χ. natural interactions with small devices, location based services, games, mobile collaboration, accessibility etc) και η υλοποίηση και αξιολόγηση εφαρμογών και υπηρεσιών σε αυτό. Έμφαση δίδεται στην υλοποίηση μεθόδων και τεχνικών αλληλεπίδρασης καθώς και στην υλοποίηση του λογισμικού.

Βιβλιογραφία:

Σχετικοί Σύνδεσμοι:

  1. http://developer.android.com
  2. http://appinventor.googlelabs.com
  3. http://accessibility-android.info/