Θεματική: Πληροφοριακά συστήματα ως εργαλεία για την παραγωγή Κινηματογραφικού υλικού. (πρακτικό)

Περιγραφή: Ανάλυση των διαφόρων εργαλείων (πληροφοριακών) που αποσκοπούν στην σχεδίαση του οπτικοακουστικού υλικού για την δημιουργία των υπό μέρους βημάτων της παραγωγής ενός κινηματογραφικού προϊόντος. Απαιτείται η ανάλυση των τελευταίων τεχνολογιών σχεδίασης, καθώς και η χρήση, σε πρακτικό επίπεδο, των σπουδαιότερων εξ αυτών για την παραγωγή κινηματογραφικών προϊόντων μικρής διάρκειας.

Βιβλιογραφία: