2010/04/07

Ανάλυση κεφαλαίου σχετικά με τη διερεύνηση των μεθόδων σχεδίασης

με έμφαση στην αλληλεπίδραση    chapt6_interaction_design

Αναλυτικά:

– Interaction Design – Επισκόπηση πεδίου έρευνας

– Προσεγγίσεις στη Σχεδίαση Αλληλεπιδράσεων

– User centered Design

– User Experience Design

– Participatory Design

– Contextual Design

– Goal Directed Design

– Activity Centered Design

– Επισκόπηση μεθόδων σχεδίασης

– έρευνα (οργάνωση έρευνας, μέθοδοι συλλογής δεδομένων)

– Ανάλυση (personas, sketches, storyboards, senarios, design guidelines)

– Πρωτοτυποίηση

– Αξιολόγηση


Ανάπτυξη εργασιας    diplom_all

αναφορές που έχουν χρησιμοποιηθεί στο κείμενο  references


2010/03/13

..

2010/03/12

First meeting.

Bibliography

http://xylem.aegean.gr/~modestos/mo.blog/?p=2874