Ilektra Takou – thesis progress

2010/11/22

Qualitative Research: έρευνα σε χρήστες

με στόχο την ανάδειξη συμπεριφορών στον προβληματικό χώρο,

σκέψεων σχετικά με το αντικείμενο

και παραγόντων που επηρρεάζουν τη συμπεριφορά και τις σκέψεις.

Επιλογή μεθόδων έρευνας σε χρήστες:

         • συνεντεύξεις: (ατομικές, ημι-δομημένες)
          Εξιστόρηση και αιτιολόγηση από τον ίδιο το χρήστη των δραστηριοτήτων του,
          και των στόχων που προσπαθεί να επιτύχει με τις επιλογές του.
          Δυνατότητα του σχεδιαστή-ερευνητή να εστιάσει και να κατευθύνει τη συζήτηση σε σημεία-κλειδιά
          συλλέγοντας ουσιαστική πληροφορία για την έρευνα.
     • παρατήρηση χρηστών (public space observation)
      παρατήρηση των χρηστών στο φυσικό περιβάλλον της αλληλεπίδρασης
      χωρίς την παρέμβαση του ερευνητή.
      Έχει σημασία για την έρευνα σ’ αυτό το σημείο η παρατήρηση της συμπεριφοράς του χρήστη,
      τόσο όσον αφορά τις ατομικές του δραστηριότητες όσο και σε σχέση με την παρουσία άλλων χρηστών στο χώρο,
      να έχει άγνοια της παρουσίας του ερευνητή.


      Interviews

      1. hypothesis personas / roles
       διάκριση – αναγνώριση βασικών ρόλων ή στόχων όσον αφορά τη χρήση του συστήματος,
       που θα οδηγήσει σε μια πρώτη ομαδοποίηση των χρηστών,
       βάσει της οποίας θα γίνει η επιλογή δείγματος για τις συνεντεύξεις και η διεξαγωγή της.


       1. εργαζόμενοι (από/πρός το χώρο εργασίας): πολύ νωρίς το πρωί, ή το απόγευμα, νυσταγμένοι ή κουρασμένοι από το φόρτο εργασίας
       2. άτομα με ιδιεταιρότητες: βασικός τουσ στόχος η ασφαλής μετακίνηση και προσανατολισμός στο χώρο
       3. άλλοι: άνθρωποι σε βόλτα, ψώνια, σε πιο “χαλαρές” δουλειές μέσα στην πόλη, φοιτητές, κλπ

      2. ορισμός στόχων της συνέντευξης.
       διάρθρωση της δομής της ώστε να καλύψει τα βασικά σημεία ενδιαφέροντος, αφήνοντας περιθώρια για την ελεύθερη εξέλιξή της. 

        1. εμπλουτισμός της συνέντευξης :
         με οπτικο-ακουστικό υλικό για μια πρώτη εικόνα όσον αφορά τις σκέψεις και προτιμήσεις του ελληνικού κοινού
         σχετικά με Διαδραστικές Εγκαταστάσεις.
        2. προετοιμασία των χρηστών που θα συμμετάσχουν στισ συνεντεύξεις για τη διατήρηση υποτυπώδους ημερολογίου σχετικά με τισ δράσεις τους στο χώρο σε διάφορες περιστάσεις, ώστε να προκύψει πιο πλούσιο υλικό για συζήτηση κατά τις συνεντεύξεις.

2010/10/26

Διαδραστικές εγκαταστάσεις – Τεχνολογίες διεπαφής

Εστίαση αρχικά στις αισθήσεις του ανθρώπου ως “κανάλια επικοινωνίας” με το περιβάλλον και συγκεκριμένα με τα συστήματα υπολογιστών.

Κατανόηση της λειτουργίας των ανθρώπινων και των τρόπων με τους οποίους οι τεχνολογίες υπολογιστών έχουν αναπτυχθεί ώστε να εκμεταλεύονται τις δυνατότητες αυτές του ανθρώπου.

Η ανταλλαγή πληροφορίας (input – output) γίνεται μέσω ενός συνόλου “καναλιών”:

 • οπτικών
 • ακουστικών
 • απτικών & κίνησης

Σύμφωνα με τα παραπάνω εξετάζονται κάποιες χαρακτηριστικές τεχνολογίες διεπαφής αλλά και κάποιες λιγότερο συνηθισμένες.

Διακρίνοντια κατ’ αρχάς σε τεχνολογίες input και output, και στη συνέχεια μέσω παραδειγμάτων και τεχνικών αναφορών εξετάζονται οι τεχνολογίες οπτικής, ακουστικής και απτικής αλληλεπίδρασης.

 

ενδεικτική βιβλιογραφία:

Anon. Human Capabilities,College of Computing.

Blanchard, James. The human factor, Visual system: Perception. The Encyclopedia of Virtual Environments (EVE)

Dix, Alan, Janet Finlay, and Gregory Abowd. Human-computer interaction.

Steinmetz, Joe, and Glen Lee. Auditory System. The Encyclopedia of Virtual Environments (EVE)2010/10/13

Διερεύνηση θεωρητικού πλαισίου του δημόσιου χώρου.

Εξετάζονται μέσα από τη βιβλιογραφία :

 • Ο διπλός ρόλος του δημόσιου χώρου ως φυσικός χώρος και ως πεδίο κοινωνικής αλληλεπίδρασης.
 • Η λειτουργία του δημόσιου χώρου ως πλατφόρμα επικοινωνίας.
  Εντοπίζονται μέσα στη βιβλιογραφία 2 βασικές αρχές στη λειτουργία του χώρου:
 1. Η οργάνωση της επικοινωνίας του ανθρώπου μέσα από την οργάνωση του χώρου, ως έλεγχος της διακίνησης της πληροφορίας.
 2. Η συμβολή των τηλεπικοινωνιών και των τεχνολογιών διακίνησης πληροφορίας στην δημιουργία μιας νέας διάστασης του δημόσιου χώρου (δίκτυα).
 • Η συμπερφορά του ατόμου στο δημόσιο (αστικό) χώρο.
  Πώς τα στοιχεία του χώρου επηρρεάζουν τη λειτουργία του ανθρώπου μέσα σ’ αυτόν και πώς αντίστοιχα η δυναμική του “κοινωνικού χώρου” αντανακλάται στον φυσικό χώρο (διαλεκτικές σχέσεις ανθρώπου-περιβάλλοντος).

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

Archea, John. 1997. The Place of Architectural Factors in Behavioral Theories of Privacy.

Arendt, Hannah. 1958. The Human Condition.

Auge, Marc. 1995. Non Places, Introduction to an Anthropology of Supermodernity.

Batty, M. 1993. The geography of cyberspace.

Cairncross, Frances. 1995. The Economist: Telecommunications Survey

Castels, Manuel. 2002. Local and Global Cities in the Network Society.

Cooley, C. 1991. Το μήνυμα του μέσου.

Graham, Stephen. 1998. The end of geography or the explosion of space? Conceptualizing space, place and information technology.

Mosco, V. 1996. The political economy of communication.

Thu Nguyen, D, and J Alexander. 1996. The coming of cyber space-time and the end of polity.

Νικολαΐδου, Σήλια. 1993. Η κοινωνική οργάνωση του αστικού χώρου

Σαλίγκαρος, Νίκος. 1999. Urban space and its information field – Journal of Urban Design.

Στεφάνου, Ι. 2000. Φυσιογνωμία της ελληνικής πόλης.

Στρατή, Σοφία. 2006. Η αναγκαιότητα διερεύνησης της διαφήμισης στην πόλη σήμερα, ως δομικής συνιστώσας του αστικού χώρου.

2010/05/26

μας απασχολεί να σχεδιάσουμε για τους επιβάτες στο μετρό και συγκεκριμένα να παρέμβουμε σχεδιαστικά προσφέροντας μια εφαρμογή η οποία θα καλύπτει το κενό της αναμονής για την επιβίβαση στους συρμούς.

προϊόν\εφαρμογή –> δράση\διάδραση –> εμπειρία του χρήστη

 1. Σκοπός μας είναι να προσεγγίσουμε τα μεθοδολογικά βήματα για τον προσδιορισμό του πλαισίου δράσης. 
  • θα πρέπει να μελτήσουμε τους τρόπους με τους οποίους θα διερευνηθεί η δράση προς σχεδίαση/ερευνα. (design research: is the act of investigating, through various means, a product or service’s potential or existing users and environment.)
  • we do design research to obtain information about:
   • subjects
   • actions/activities
   • environment (προσδιορισμός του)
 2. Σκοπός είναι την επόμενη φορά να έχουμε ολοκληρωμένες όλες τις ερευνητικές δράσεις για τον προσδιορισμό των παραπάνω στόχων.

2010/05/01

Dimosios Xwros

Δημόσιος χώρος:

 • η σημασία/ ο ρόλος του δημόσιου χώρου
 • η διττή υπόσταση του χώρου (αρχιτεκτονική-κοινωνική)
 • προσεγγίσεις στη σχέση περιβάλλοντος-ανθρώπου
 • ερμηνείες της συμπεριφοράς του ατόμου στο χώρο

Χώροι ΜΜΜ – Σταθμοί Metro

 • η λειτουργίες των χώρων
 • οι ιδιαιτερότητες των σταθμών ΜΜΜ ως δημόσιοι χώροι
 • προφίλ χρηστών


2010/04/18

Επισκόπηση ΔΕ στο Δημόσιο Χώρο

Case Studies:

 1. The Fun Theory
 2. Studio Roosegaarde

2009/12/22

Ο βασικός σκοπός αυτής της εργασίας είναι η διερεύνηση του ρόλου των διαδραστικών εγκαταστάσεων στο δημόσιο χώρο και καταλήγει σε πρόταση εγκατάστασης σε συγκεκριμένο χώρο (σταθμό μέσων μαζικής μεταφοράς).

Η έρευνα είναι χωρισμένη σε τρία μέρη:

Στο πρώτο μέρος εξετάζεται ο ρόλος των νέων μέσων στις διαδραστικές εγκαταστάσεις στο δημόσιο χώρο, τόσο σαν έργα τέχνης σε ένα ιδιέταιρο περιβάλλον όπως ο δημόσιος χώρος, όσο και σαν μέσα αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον. Συγκεκριμένα η έρευνα εστιάζει στους σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς, ως χώρους ροής και μετακίνησης μιας τεράστιας ποικιλίας χρηστών. Μεγάλο μέρος της έρευνας βασίζεται στην ανάλυση παραδειγμάτων εγκαταστάσεων που έχουν πραγματοποιηθεί.

Το δεύτερο και τρίτο μέρος αφορούν στην πρόταση σχεδίασης για ένα συγκεκριμένο τύπο δημόσιου χώρου, έναν σταθμό metro.

Το δεύτερο στο μεγαλύτερο μέρος του είναι μια έρευνα πάνω στο χώρο (σταθμούς metro) βασισμένη σε μια σειρά ερευνητικών μεθόδων όπως περιγράφονται από τον Dan Saffler. Καταγράφονται τα προφίλ των χρηστών, οι δράσεις και οι λειτουργίες τους στο συγκεκριμένο χώρο, οι προδιαγραφές του χώρου, αλλά και σ’ ένα δεύτερο επίπεδο οι σκέψεις και αντιδράσεις τους κατά την παραμονή σ’ αυτόν. Μ’ αυτό τον τρόπο γίνεται στο τέλος με τη συλλογή των αποτελεσμάτων μια προσπάθεια δημιουργίας μιας συνολικής εικόνας του δημόσιου χώρου σαν ένα σύνολο δράσεων και λειτουργιών.

Τέλος, στο τρίτο μέρος αναπτύσσεται η σχεδίαση για τη δημιουργία μιας εγκατάστασης σε σταθμό, βασισμένη στους στόχους και τα δεδομένα όπως έχουν προκύψει από την ανάλυση που προηγήθηκε. Η κεντρική ιδέα είναι η ανάπτυξη μιας σχεδίασης βασισμένη στις λειτουργίες των χρηστών στο χώρο, αλλά και ευέλικτη, με δυνατότητες εφαρμογής σε ποικίλλα περιβάλλοντα.

2009/12/10

 • Βιβλιογραφία
 • Σχεδίαση διαδραστικών εγκαταστάσεων σε σταθμούς μέσων μαζικής μεατφοράς.
 • Δημόσιος χώρος.
 • Review διαδραστικών εγκαταστάσεων στον δημόσιο χώρο
 • Εντοπισμός Δράσεων (activities)
 • Εμπλεκόμενοι χρήστες.
 • Μεθοδολογία αναγνώρισης γενικού πλαισίου (Contextual Design)

2009/10/20

Ορισμός Θεματικής Περιοχής: Ψηφιακές Μορφές Τέχνης στον Δημόσιο Χώρο.