Προπτυχιακές Σπουδές

Χειμερινό Εξάμηνο ::

  • Εισαγωγή στην Σχεδίαση με Η/Υ: 2Δ και 3Δ Μετασχηματισμοί, Παραμετρικές καμπύλες Bezier και Hermite.
  • Εργαστήριο AutoCAD: Δισδιάστατη και τρισδιάστατη σχεδίαση με την χρήση του σχεδιαστικού πακέτου AutoCAD.
  • Σχεδίαση με Η/Υ – Εργαστήριο Pro/E: Τρισδιάστατη σχεδίαση με την χρήση του σχεδιαστικού πακέτου Pro/E.

Θερινό Εξάμηνο ::

  • Γραφικά – Εργαστήριο OpenGL: Προγραμματισμός με την χρήση της βιβλιοθήκης γραφικών OpenGL.
  • Σχεδίαση και Τεχνολογία Πολυμέσων: Σχεδίαση και υλοποίηση πολυμεσικών εφαρμογών σε Flash.
  • Τεχνικό Σχέδιο: Στοιχεία και κανόνες κατασκευής τεχνικού σχεδίου, προβολές, είδη τεχνικού σχεδίου και τεχνικές αναπαράστασης, βασικές έννοιες τεχνικής επικοινωνίας, σχεδίαση, ανάγνωση και ερμηνεία τεχνικού σχεδίου.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Χειμερινό Εξάμηνο ::

  • Σχεδίαση Βασισμένη σε Η/Υ : 2Δ και 3Δ Μετασχηματισμοί.
  • Εργαστήριο AutoCAD: Δισδιάστατη και τρισδιάστατη σχεδίαση με την χρήση του σχεδιαστικού πακέτου AutoCAD.

Θερινό Εξάμηνο ::

  • Γεωμετρική Μοντελοποίηση: Στερεά μοντελοποίηση, ανάλυση των μοντέλων περιγραφής CSG και B-Rep.
  • Εργαστήριο Pro/E: Σχεδίαση τρισδιάστατων αντικειμένων με την χρήση του παραμετρικού προγράμματος σχεδίασης Pro/E.

Προτεινόμενα θέματα διπλωματικών εργασιών