Ηeads-up display – μενού πληροφοριών κατάστασης

an indicator, common in games, like a panel, that appears typically at the top of a display and provides status information.