Οbserver effect – Φαινόμενο της επιρροής του παρατηρητή (see also Hawthorne effect)