Θεματική: Ανάλυση και Σχεδίαση Διαδράσεων με Απτικές Τεχνολογίες (Haptics)

Περιγραφή: Η εργασία εστιάζει στην ανάλυση και σχεδίαση διαδραστικών συστημάτων με έμφαση στην χρήση απτικών τεχνολογιών και τεχνικών αλληλεπίδρασης. Η εργασία μπορεί να έχει σχεδιαστικό ή ερευνητικό/πειραματικό χαρακτήρα.

Στην πρώτη περίπτωση κρίνεται απαραίτητη η ανάλυση των απαιτήσεων ενός συγκεκριμένου πλαισίου ανθρώπινης δραστηριότητας που θα επιλεγεί σε συνεννόηση με τους φοιτητές και στην συνέχεια θα εστιάσει στην μοντελοποίηση ενός πρότυπου συστήματος για την υποστήριξη των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Η εργασία θα περιλαμβάνει έρευνα και ανάλυση απαιτήσεων, μεθοδολογική προσέγγιση της σχεδίασης, υλοποίηση συστήματος και αξιολόγηση.

Η εργασία μπορεί να εστιάζει επίσης στην πειραματική σχεδίαση και αξιολόγηση απτικών διαδράσεων. Σε συνεννόηση με τους φοιτητές θα επιλεγεί ο πειραματικός χαρακτήρας της εργασίας, θα τεθούν τα ερευνητικά ερωτήματα και θα προσδιορισθεί το πλαίσιο του πειράματος. Η αξιολόγηση μπορεί να πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο Διαδραστικών Συστημάτων από το οποίο θα παρέχεται και ο σχετικός με την εργασία εξοπλισμός όπως: Cybertouch, SensAble Phantom (Touch X), Ultrahaptics

 

Βιβλιογραφία:

Kahol, K., & Panchanathan, S. (2008). Neuro-cognitively inspired haptic user interfaces. Multimedia Tools Appl., 37(1), 15–38. https://doi.org/10.1007/s11042-007-0167-y
Iglesias, R., Casado, S., Gutierrez, T., Barbero, J. I., Avizzano, C. A., Marcheschi, S., & Bergamasco, M. (2004). Computer graphics access for blind people through a haptic and audio virtual environment. Haptic, Audio and Visual Environments and Their Applications, 2004. HAVE 2004. Proceedings. The 3rd IEEE International Workshop On, 13–18. IEEE Xplore.
Tzovaras, D., Nikolakis, G., Fergadis, G., Malassiotis, S., & Stavrakis, M. (2004). Design and implementation of haptic virtual environments for the training of the visually impaired. IEEE, 12(2), 266–278. http://xylem.aegean.gr/~modestos/mo.blog/wp-content/uploads/2007/12/haptic-ves-2004.pdf. https://doi.org/10.1109/TNSRE.2004.828756
Jacko, J. A., & Sears, A. (2002). The Human-Computer Interaction Handbook: Fundamentals, Evolving Technologies, and Emerging Applications (1st ed.). CRC.
Sharp, H., Rogers, Y., & Preece, J. (2007). Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction (2nd ed.). Wiley.
Kahol, K., Tripathi, P., Mcdaniel, T., Bratton, L., & Panchanathan, S. (2006). Modeling context in haptic perception, rendering, and visualization. ACM Trans. Multimedia Comput. Commun. Appl., 2(3), 219–240. https://doi.org/10.1145/1152149.1152153
Hinckley, K., & Sinclair, M. (1999). Touch-sensing input devices. Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems: The CHI Is the Limit, 223–230. ACM. https://doi.org/10.1145/302979.303045
Jaimes, A., & Sebe, N. (2007). Multimodal human-computer interaction: A survey. Computer Vision and Image Understanding, 108(1–2), 116–134. https://doi.org/10.1016/j.cviu.2006.10.019
McLaughlin, M. L., Hespanha, J. P., & Sukhatme, G. S. (2001). Touch in Virtual Environments: Haptics and the Design of Interactive Systems (1st ed.). Pearson Education.
Oakley, I., & Brewster, S. (2007). Haptic and Audio Interaction Design: Second International Workshop, HAID 2007 Seoul, Korea, November 29-30, 2007 Proceedings. Springer.
Kortum, P. (2008). HCI Beyond the GUI: Design for Haptic, Speech, Olfactory, and Other Nontraditional Interfaces. Morgan Kaufmann.
Bicchi, A., Buss, M., Ernst, M. O., & Peer, A. (2008). The Sense of Touch and Its Rendering: Progress in Haptics Research. Springer.
Stanney, K. (2002). Handbook of Virtual Environments: Design, Implementation, and Applications (1st ed.). CRC.
Srinivasan, M. A., & Basdogan, C. (1997). Haptics in virtual environments: Taxonomy, research status, and challenges. Computers & Graphics, 21(4), 393–404. https://doi.org/10.1016/S0097-8493(97)00030-7
White, G. R., Fitzpatrick, G., & McAllister, G. (2008). Toward accessible 3D virtual environments for the blind and visually impaired. Proceedings of the 3rd International Conference on Digital Interactive Media in Entertainment and Arts, 134–141. ACM. https://doi.org/10.1145/1413634.1413663
Kim, G. (2005). Designing Virtual Reality Systems: The Structured Approach (1st ed.). Springer.

Σχετικοί Σύνδεσμοι:

  1. http://www.cyberglovesystems.com/
  2. https://www.3dsystems.com/haptics-devices/touch-x
  3. https://www.ultraleap.com/haptics/