Θεματική: Πληροφοριακά συστήματα ως εργαλεία για την παραγωγή Κινηματογραφικού υλικού. (πρακτικό)

Περιγραφή: Ανάλυση των διαφόρων εργαλείων (πληροφοριακών) που αποσκοπούν στην σχεδίαση του οπτικοακουστικού υλικού για την δημιουργία των υπό μέρους βημάτων της παραγωγής ενός κινηματογραφικού προϊόντος. Απαιτείται η ανάλυση των τελευταίων τεχνολογιών σχεδίασης, καθώς και η χρήση, σε πρακτικό επίπεδο, των σπουδαιότερων εξ αυτών για την παραγωγή κινηματογραφικών προϊόντων μικρής διάρκειας.

Βιβλιογραφία:

Mascelli, Joseph V. The Five C’s of Cinematography: Motion Pictures Filming Techniques. 1st Silman-James Press Ed, Silman-James Press,U.S., 1998.
Ablan, Dan. Digital Cinematography and Directing. 1st ed., New Riders, 2002.
Swartz, Charles S. Understanding Digital Cinema: A Professional Handbook. Focal Press, 2004.
McKernan, Brian. Digital Cinema : The Revolution in Cinematography, Post-Production, and Distribution. 1st ed., McGraw-Hill/TAB Electronics, 2005.
Shen, Lien Fan. “What Is ‘Computer Animation’?: Examining Technological Advancements and Cultural Aesthetics of Japanese Animation.” ACM SIGGRAPH 2007 Educators Program, ACM, 2007, p. 23, https://doi.org/10.1145/1282040.1282064. ACM.
LoBrutto, Vincent. The Filmmaker’s Guide to Production Design. Allworth Press, 2002.