Θεματική: Μελέτη Φωτισμών εικονικού σκηνικού στην πληροφορική κινηματογραφία

Περιγραφή: Η παρούσα διπλωματική θα εστιάζει στην ανάλυση της σχεδίασης φωτισμού εικονικού σκηνικού στην  πληροφορική κινηματογραφία. Σκοπός της εργασίας είναι να μελετήσει και να αξιολογήσει μεθόδους και μοντέλα φωτισμού ψηφιακών σκηνικών.

Απαραίτητη κρίνεται η περιγραφή μεθοδολογικού πλαισίου που να εστιάζει σε μια πλουραλιστική προσέγγιση της διαδικασίας της σχεδίασης φωτισμού: από την ανάλυση την εννοιών φωτισμού και την διαμόρφωση των σχεδιαστικών κριτηρίων έως και την περιγραφή των σχετιζόμενων μετρικών προδιαγραφών (lighting concepts – design criteria – associated metrics).

Βιβλιογραφία:

Ablan, Dan. Digital Cinematography and Directing. 1st ed., New Riders, 2002.
Holtzschue, Linda. Understanding Color: An Introduction for Designers. 4th Edition, John Wiley & Sons, 2011.
Gallardo, Arnold. 3D Lighting: History, Concepts and Techniques. Har/Cdr, Charles River Media, 2000.
Leeuw, Ben de. Digital Cinematography: Lighting and Photographing Computer Generated Animation. 1st ed., Morgan Kaufmann, 1997.
Ablan, Dan. Digital Photography for 3D Imaging and Animation. Pap/DVD, Sybex, 2007.
Jackman, John. Lighting for Digital Video & Television, Second Edition. 2nd ed., CMP Books, 2004.
Viera, Maria, and Dave Viera. Lighting for Film and Digital Cinematography. 2nd ed., Wadsworth Publishing Co Inc, 2004.
Rizzo, Michael. The Art Direction Handbook for Film. Focal Press, 2005.
Musburger, PhD, Robert B. Single-Camera Video Production, Fourth Edition. 4th ed., Focal Press, 2005.
Wolsky, Tom. Video Production Workshop (DMA Series). Bk&DVD, CMP Books, 2005.
Brinkmann, Ron. The Art and Science of Digital Compositing. 1st ed., Morgan Kaufmann, 1999.
Birn, Jeremy. Digital Lighting & Rendering. New Riders Press, 2000.