Εργασίες φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2015-2016

Orasis: Διαδραστικό σύστημα που βελτιώνει την εμπειρία των ατόμων με προβλήματα όρασης στα μουσεία. Γιώργος Αναγνωστάκης, Μιχάλης Αντωνίου, Έλενα Καρδαμίτση, Θοδωρής Σαχινίδης

Cycladic sculpture: Αξιοποίηση κιναισθητικής αλληλεπίδρασης για την κατασκευή ψηφιακών κυκλαδικών ειδωλίων από επισκέπτες μουσείου. Δημήτρης Μακρής, Εκάτη Σάγια, Θωμάς Σταμάτης, Δάφνη Χαλικιά

Metallotexneion: Διαδραστική Εφαρμογή Εκμάθησης του Οικισμού στο Καστρί και Προσομοίωσης του Εργαστηρίου Mεταλλοτεχνίας. Κατερίνα Δαλέζιου, Μελίνα Σιδίκοβα, Ανθή Κολοκοτρώνη, Γενοβέφα Χατζημενοίκου

3000 b.C. Cyclades: 3.000 π.Χ. Κυκλάδες: Πλοήγηση με κινήσεις του σώματος σε προβαλλόμενο εικονικό περιβάλλον 3Δ. Χρήστος Αργυριάδης, Κυριάννα Γκιόκα, Μιχάλης Κατσαντώνης, Ιωάννα Μουτουσίδη, Σαββίνος Χατζηφωτίου

Gocha: Σύστημα διαδραστικού εκπαιδευτικού παιχνιδιού εξερεύνησης θαμμένων αρχαιοτήτων στον ιστορικό χώρο της Χαλανδριανής στη Σύρο. Ναταλία Γεωργιάδη, Ελένη Κοκκώλη Παπαδοπούλου, Γιώργος Κορδάτος, Κων/νος Παρθενιάδης, Μανώλης Σπαράκης

Αναλυτικότερα οι εργασίες:

Orasis

Η εργασία ασχολήθηκε με τη σχεδίαση διαδραστικού συστήματος που βελτιώνει την εμπειρία των ατόμων με προβλήματα όρασης στα μουσεία με τη βοήθεια σύγχρονων τεχνολογιών. Το σύστημα προσφέρει στο χρήστη πολλαπλές δυνατότητες αντίληψης των εκθεμάτων που επιτυγχάνονται μέσω του συνδυασμού της περιγραφής της φόρμας και των ιστορικών τους στοιχείων αλλά και της απτικής επαφής με εκθέματα της επιλογής του. Στόχος αποτελεί η δημιουργία μια ακουστικής και απτικής εμπειρίας που προτρέπει τον χρήστη να επισκεφθεί τα μουσεία και να έρθει σε επαφή με την ατμόσφαιρα που επικρατεί σε αυτά. Η διάρθρωση του συστήματος, πραγματοποιείται μέσω τριών βασικών σταδίων: Περιγραφή μια ιστορίας που βασίζεται σε μια από τις υπάρχουσες θεματικές ενότητες. και αναφορά σε συγκεκριμένα εκθέματα που έχουν βρεθεί Επιλογή ενός εκθέματος που βρίσκεται σε εσωτερικό χώρο και καθοδήγηση του χρήστη σε αυτό Απτική επαφή που μέσω αισθητήρων που έχουν τοποθετηθεί στο 3d αντίγραφο γνωστοποιούν στον χρήστη πληροφορίες για τα μέρη του εκθέματος. 
Εννοιολογικό μοντέλο προτεινόμενου συστήματος 
Εικόνα 1: Εννοιολογικό μοντέλο προτεινόμενου συστήματος. 
Σχεδιαγράμματα οθονών πρωτοτύπου 
Εικόνα 2: Σχεδιαγράμματα οθονών πρωτοτύπου. 

Περισσότερα: Κείμενο εργασίας (pdf) Poster Βίντεο making of (youtube) 

Δημοσιεύσεις: Anagnostakis, G. Antoniou, M. Kardamitsi, E. Sachinidis, T. Koutsabasis, P. Stavrakis, M. Vosinakis, S. Zissis, D. (2016) Accessible Museum Collections for the Visually Impaired: Combining Tactile Exploration, Audio Descriptions and Mobile Gestures . Workshop on Mobile Cultural Heritage, Mobile HCI 2016 (18th International Conference on Human-Computer Interaction with Mobile Devices and Services), Florence, Italy, 5-9 September 2016, ACM.

 

Cycladic sculpture

Η εργασία παρουσιάζει τη δημιουργία ενός διαδραστικού συστήματος κιναισθητικής αλληλεπίδρασης για το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, με την οποία οι επισκέπτες (παιδιά 8-12 ετών) μπορούν να κατασκευάσουν ειδώλια της Πρωτοκυκλαδικής περιόδου σε ψηφιακό περιβάλλον χρησιμοποιώντας εργαλεία της εποχής. Ο σκοπός του παιχνιδιού είναι να ενισχύσει την εμπειρία του επισκέπτη με βιωματικό και παιγνιώδη τρόπο, ενώ έχει και εκπαιδευτική αξία επειδή θα μπορεί να αντιληφθεί τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζονταν τα ειδώλια. Στα πλαίσια της εργασίας πραγματοποιήθηκε έρευνα με χρήση μεθόδων όπως: Συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια, παρατήρηση, ανταγωνιστές, σύγχρονες τάσεις, άρθρα. Η σχεδίαση και πρωτοτυποποίηση έγινε με χρήση των τεχνολογιών unity, leap motion και 3ds max. Η αξιολόγηση του συστήματος έγινε με το πρωτότυπο και διεξήχθησαν ερωτήσεις σε τέσσερις χρήστες (μαθήτριες τετάρτης δημοτικού ηλικίας 9-10 χρονών) και τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά. Το προτεινόμενο σύστημα θα μπορούσε να επεκταθεί στις κατευθύνσεις που ασχολούνται με εκπαίδευση βιωματικής μάθησης. 

 Σχεδιαγράμματα οθονών του συστήματος 
Εικόνα 1: Σχεδιαγράμματα οθονών του συστήματος.

Περισσότερα: Κείμενο εργασίας (pdf) Poster | Βίντεο making of (youtube)

Δημοσιεύσεις: Vosinakis S. Koutsabasis, P. Makris, D. and Sagia, E. (2016). A Kinesthetic Approach to Digital Heritage using Leap Motion: The Cycladic Sculpture Application . 8th International Conference on Games and Virtual Worlds for Serious Applications (VS-GAMES), 2016. IEEE.

 

Metallotexneion

Η εργασία αφορά τη σχεδίαση και αξιολόγηση διαδραστικής εφαρμογής προσομοίωσης του μεταλλοτεχνείου που βρέθηκε στον αρχαιολογικό χώρο του Καστριού Χαλανδριανής, βασισμένης στην τεχνολογία του Leap Motion. προσομοίωσης του μεταλλοτεχνείου που βρέθηκε στον αρχαιολογικό χώρο του Καστριού Χαλανδριανής. Στα πλαίσια της εργασίας διεξήχθη έρευνα πεδίου και βιβλιογραφική. Στη συνέχεια έγινε εφαρμογή μεθόδων και εργαλείων σχεδίασης. Η ανάπτυξη του πρωτοτύπου έγινε σε Unity. Τέλος διεξήχθη αξιολόγηση της διάδρασης με το εικονικό εργαστήριο μεταλλοτεχνίας και της εμπειρίας του χρήστη σε αυτό.

 Σχεδιαγράμματα οθονών του συστήματος και αξιολόγηση με χρήστη 
Εικόνα 1: Σχεδιαγράμματα οθονών του συστήματος και αξιολόγηση με χρήστη. 

Περισσότερα: Κείμενο εργασίας (pdf) Poster | Βίντεο making of (youtube)

 

3000 b.C. Cyclades

Η εργασία ασχολήθηκε με τη σχεδίαση ενός διαδραστικού εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού συστήματος με τη χρήση κιναισθητικής τεχνολογίας που προορίζεται για το μουσείο Κυκλαδικής τέχνης. Το σύστημα ονομάζεται «3000π.Χ.–Κυκλάδες»και αποτελεί ένα τρισδιάστατο εικονικό περιβάλλον μέσω του οποίου προβάλλεται και εκτυλίσσεται η τελετουργία της ταφής κατά την Κυκλαδική Εποχή , 3η χιλ. π.χ. O χρήστης συμμετέχει στην διαδικασία εκτελώντας δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο περιβάλλον, με το χειρισμό ενός χαρακτήρα (avatar),μέσω του οποίου πραγματοποιούνται συγκεκριμένες αλληλεπιδράσεις με το σύστημα. Στα πλαίσια της εργασίας διαξήχθη βιβλιογραφική και επιτόπια έρευνα, εφαρμόστηκαν σχεδιαστικές μέθοδοι, αναπτύχθηκε πρωτότυπο με χρήση των τεχνιλογιών MS Kinect 1.8 και Unity, και τέλος αξιολόγηση με χρήστες. 

 Εικόνα του συστήματος 
Εικόνα 1: Εικόνα του συστήματος. 

Περισσότερα: Κείμενο εργασίας (pdf) Poster | Βίντεο making of (youtube)

 

Gocha

Το σύστημα που σχεδιάστηκε έχει ως σκοπό την αξιοποίηση της εξερευνητικής φύσης των παιδιών των πρώτων τεσσάρων τάξεων του δημοτικού η οποία σε συνδυασμό με την τεχνολογία θα τους δίνει την ευκαιρία της ανακάλυψης του κυκλαδικού πολιτισμού. Τα παιδιά χωρισμένα σε ομάδες θα έχουν τον ρόλο του αρχαιολόγου με σκοπό να εντοπίσουν, ξεθάψουν, μελετήσουν και ερμηνεύσουν τα ευρήματα στον αρχαιολογικό τόπο της Χαλανδριανής. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά θα έρθουν πιο κοντά με τον κυκλαδικό πολιτισμό και τον χώρο της Χαλανδριανής, ο οποίος μέσα από το παιχνίδι θα ξαναπάρει ζωή, αναδεικνύοντας τη σημαία του ως αρχαιολογικός χώρος. Το προτεινόμενο παιχνίδι αναπτύχθηκε για ταμπλέτα Android ενώ τα ‘εκθέματα’ εντοπίζονται με την τεχνολογία beacons. 

 Οθόνες του πρωτοτύπου 
Εικόνα 1: Οθόνες του πρωτοτύπου. 

Περισσότερα: Κείμενο εργασίας (pdf) Poster Βίντεο making of (youtube) 

Δημοσιεύσεις: Georgiadi, N. Kokkoli-Papadopoulou, E. Kordatos, G. Partheniadis, K. Sparakis, M. Koutsabasis, P. Vosinakis, S. Zissis, D Stavrakis, M. (2016) A Pervasive Role-Playing Game for Introducing Elementary School Students to Archaeology . Workshop on Mobile Cultural Heritage, Mobile HCI 2016 (18th International Conference on Human-Computer Interaction with Mobile Devices and Services), Florence, Italy, 5-9 September 2016, ACM.