Ερευνητικές περιοχές για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, ακαδ. έτος 2020-21: 
 
  1. Σχεδίαση διαδράσεων σε φορετές τεχνολογίες (wearable technologies)   
  2. Ανάλυση και σχεδίαση διεπαφών για περιβάλλοντα Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet-of-Things) και ευφυών αλγορίθμων ανάλυσης δεδομένων (Data analytics)
  3. Σχεδίαση διεπαφών χρήστη για την διαδραστική μηχανική μάθηση (Interface Design for Interactive Machine Learning)

Οι υποψήφιοι διδάκτορες που θα επιλεγούν θα εργαστούν σε χρηματοδοτούμενο έργο διάρκειας 30 μηνών με ανταποδοτική υποτροφία.

Προϋποθέσεις:

  • Πτυχίο πληροφορικής ή συναφές ή δίπλωμα μηχανικού
  • Μεταπτυχιακό σχετικό με επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή ή βάσεις δεδομένων και πληροφοριακά συστήματα
  • Γνώσεις προγραμματισμού με έμφαση σε διαδραστικά συστήματα ή/και εμπειρία σε full-stack development
  • Δυνατότητα παραμονής ή συχνής μετάβασης (τουλάχιστον μία εβδομάδα το μήνα) στη Σύρο

Οι ενδιαφερόμενοι αποστείλατε τα βιογραφικά σας έως τις 4 Δεκεμβρίου στην παρακάτω διεύθυνση με θέμα «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΔ»: modestos [ at ] aegean.gr