9 02, 2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εκπόνηση Διδακτορικής Έρευνας ή/και Μεταδιδακτορικής Έρευνας

By |2021-02-09T10:15:50+02:00February 9th, 2021|news, student phd, university of the aegean|0 Comments

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εκπόνηση Διδακτορικής ή/και Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Εργαστήριο Σχεδίασης Διαδραστικών Συστημάτων  του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου Το εργαστήριο «Σχεδίασης Διαδραστικών Συστημάτων» προκηρύσσει μια (1) θέση υποψήφιου διδάκτορα και μία (1) θέση μεταδιδάκτορα στις ερευνητικές περιοχές: Σχεδίαση διαδράσεων σε απτές/χειροπιαστές και φορετές τεχνολογίες (Tangible & Wearable Interaction Design) Ανάλυση και σχεδίαση διεπαφών για περιβάλλοντα Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet-of-Things) και ευφυών αλγορίθμων ανάλυσης δεδομένων (Data analytics) Οι θέσεις θα χρηματοδοτηθούν μέσω ανταποδοτικής υποτροφίας και για διάστημα έως 24 μηνών από ερευνητικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Οι μελλοντικοί υποψήφιοι διδάκτορες/μεταδιδάκτορες θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε ένα διεπιστημονικό εργαστήριο μέσω του οποίου θα αναπτύξουν συνέργειες και ερευνητικές δραστηριότητες με ερευνητικό προσωπικό διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων. Απαραίτητα Προσόντα Υποψηφίων Διδακτόρων: Δίπλωμα Πολυτεχνικής Σχολής ή Πληροφορικής ή συναφούς αντικειμένου από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγούς αναγνωρισμένου Ιδρύματος της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της ημεδαπής ή ομοταγούς αναγνωρισμένου [...]

18 11, 2020

Ερευνητικές περιοχές για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, ακαδ. έτος 2020-21

By |2021-02-09T09:05:35+02:00November 18th, 2020|news, student phd, university of the aegean|0 Comments

Ερευνητικές περιοχές για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, ακαδ. έτος 2020-21:    Σχεδίαση διαδράσεων σε φορετές τεχνολογίες (wearable technologies)    Ανάλυση και σχεδίαση διεπαφών για περιβάλλοντα Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet-of-Things) και ευφυών αλγορίθμων ανάλυσης δεδομένων (Data analytics) Σχεδίαση διεπαφών χρήστη για την διαδραστική μηχανική μάθηση (Interface Design for Interactive Machine Learning) Οι υποψήφιοι διδάκτορες που θα επιλεγούν θα εργαστούν σε χρηματοδοτούμενο έργο διάρκειας 30 μηνών με ανταποδοτική υποτροφία. Προϋποθέσεις: Πτυχίο πληροφορικής ή συναφές ή δίπλωμα μηχανικού Μεταπτυχιακό σχετικό με επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή ή βάσεις δεδομένων και πληροφοριακά συστήματα Γνώσεις προγραμματισμού με έμφαση σε διαδραστικά συστήματα ή/και εμπειρία σε full-stack development Δυνατότητα παραμονής ή συχνής μετάβασης (τουλάχιστον μία εβδομάδα το μήνα) στη Σύρο Οι ενδιαφερόμενοι αποστείλατε τα βιογραφικά σας έως τις 4 Δεκεμβρίου στην παρακάτω διεύθυνση με θέμα «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΔ»: modestos [ at ] aegean.gr

Go to Top